Городской методический совет учителей физики, математики, биологии, химии

Заседание методического объединения учителей математики, физики, химии и биологии по теме «Организация активной самостоятельной деятельности учащихся средствами проблемного обучения»

Өткізу мерзімі: 2012 жылдың 24 қыркүйегі

Дата проведения: 24 сентября 2012 года

Қатысушылар дәрежесі: Қалалық мектептердің математика және физика, химия және биология пәндері мұғалімдерінің әдістемелік бірлестік жетекшілері

Категория участников: руководители методических объединений учителей математики и физики, химии и биологии школ города

Өткізілетін уақыты: 9.00 – 12.00

Время проведения: 9.00 – 12.00

Мақсаты

 • Отырыстың қатысушыларын оқу процесінде мәселелі оқытуды қолданудың ерекшеліктерімен таныстыру.
 • Оқушылардың дербес белсенділік қызметін ұйымдастыруды қамтамасыз ететін мәселелі оқытудың әдістерін қолданудың тиімділігі мен мақсаттылығын талқылау.

Цель

 • Ознакомить участников заседания с особенностями использования проблемного обучения в учебном процессе.
 • Обсудить целесообразность и эффективность используемых методов проблемного обучения, обеспечивающих организацию активной самостоятельной деятельности учащихся.

Мәжіліс тәртібі

 1. Оқу процесінде мәселелі оқыту технологиясын қолданудың ерекшеліктері. (Л.Т.Базанова, оқу ісі жөніндегі директордың орынбасары)
 2. Физика сабақтарында мәселелі жағдаятты туғызу және оны шешу үдерісінде оқушылардың ойлау қабілетін дамыту. ( З.И. Черкасова, физика пәнінің мұғалімі)
 3. Биология сабақтарындағы мәселелік оқыту. (В.Г. Довгаль, биология пәнінің мұғалімі)
 4. Мәселелі оқыту әдістерін оқу процесінде қолдану (іс- тәжірибелік бөлім):

9.55-10.40

 • 9 Б сыныптағы химия сабағы. Тақырыбы: "Электролитикалық диссоциацияның теориясы" (мұғалімі А.В. Рыжова, № 60 кабинет)
 • 6Б сыныптағы математика сабағы. Тақырыбы: "Пропорция қасиетінің негізі" (мұғалімі Н.И.Лыткина, № 56 кабинет)

11.00-11.45

 • 10 сыныптағы биология сабағы. Тақырыбы:"Ақуыздың атқаратын қызметі мен қасиеттері" (мұғалімі В.Г.Довгаль, № 48 кабинет)
 • 9 Б сыныптағы физика сабағы. Тақырыбы: "Жеделдетілген қозғалыс" тақырыбы бойынша есептер шығару". (мұғалімі З.И. Черкасова, № 45 кабинет)

5. Оқушылардың дербес белсенділік қызметін ұйымдастыруды қамтамасыз ететін мәселелі оқытудың әдістерін қолданудың тиімділігі мен мақсаттылығын талқылау.

 

Материалы заседания: СКАЧАТЬ