16 ОМ қызметкерлердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлқының стандарты

 

2018 жылғы 13 ақпанында 

«Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімінің  №16 орта мектебі» ММ  

директорының  № 60  бұйрығымен бекітілген

 

«Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімінің  №16 орта мектебі» ММ қызметкерлердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлқының стандарты 

1. «Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімінің  №16 орта мектебі» ММ қызметкерлердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлқының стандарты  «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы»  2015 жылғы 18 қарашасындағы Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабына сәйкес әзірленді және қала әкімінің қызметін ақпараттық-талдау, ұйымдастыру-құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыру кезінде туындайтын қоғамдық қатынастар саласындағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған ұсыныстар жүйесі болып табылады.

2. Стандарт "Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімінің № 16 орта мектебі" ММ қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрақты мінез-құлқын қалыптастыруға, сыбайлас жемқорлықтың кез келген көріністерін дер кезінде анықтауға және болдырмауға арналған.

3. Стандарт принциптері:

 1. заңдылық;
 2. транспаренттілік;
 3. әдептілік;
 4. жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін сақтау және оларды сыбайлас жемқорлық көріністерінен қорғау;
 5. мүдделер қақтығысына жол бермеу.

4. Мектеп қызметкерлері лауазымдық өкілеттіктерін орындау кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын басшылыққа алады және саяси партиялардың, қоғамдық бірлестіктердің және олардың органдарының шешімдерімен олар байланысты емес.

5. Мектеп қызметкерлері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы шеңберінде:

5.1. Жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін іске асыру кезінде қамтамасыз етеді:

 1. Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының басымдылығы, азаматтар мен ұйымдардың өтініштерін қарау кезінде бюрократизм таныту көріністеріне жол бермеу;
 2. Азаматтардың құқықтарын іске асырудың және заңды мүдделерін қамтамасыз етудің ең аз мерзімі;
 3. Мемлекеттік қызметтердің стандарттары мен регламенттеріне сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсету;
 4. Көрсетілетін қызмет алушыларға әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне байланысты қандай да бір кемсітусіз тең мүмкіндікке қол жеткізу;

5.2. Жол бермеу:

 1. Азаматтың өтінішін қарау мәселесі объективті шешуге мүдделі емес адамға жүктеледі;
 2. Шағым берген тұлғаға  зиян келтіргені үшін шағымдардың өтініштері
 3. Іс-әрекеттеріне шағым жасалған лауазымды тұлғаларға өтініштер жолдау;
 4. Азаматтардың келісімінсіз олардың жеке өмірі, жеке және отбасылық құпиясы туралы мәліметтерді жария ету мүмкіндіктері;
 5. Өтінішсіз азаматтың жеке басы туралы деректерді анықтау.
 6. Өз құзыреті шеңберінде басқарушылық және өзге де шешімдерді дайындау және қабылдау кезінде қамтамасыз ету;
 7. Барлық құрылымдық бөлімшелер мен лауазымды адамдардың құзыретін нақты ажырату;
 8. Лауазымдық өкілеттіктерін орындауға қатысы жоқ және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуға бағытталған бұйрықтар мен нұсқаулардың шығуына жол бермеу;
 9. Кадрларды туыстық, жерлестік бойынша іріктеу мен орналастыру жағдайларына жол бермеу;
 10. Ұйым қызметкерлерінің дербес деректері туралы мәліметтердің негізсіз берілуіне жол бермеу;
 11. Әріптестеріне, басшыларға және өзге де лауазымды адамдарға сыйлықтар бермеу және қызметтен тыс қызмет көрсетпеу;

5.3. Меритократия қағидасын сақтау;

5.4. Қабылданатын шешімдердің заңдылығы үшін дербес жауапты болу.

5.5. Автокөлік құралдарын қоса алғанда қызметтік мақсатта мүліктің сақталуын қамтамасыз ету

5.6. Олардың қызметінің нәтижелерін бағалау кезінде, сондай-ақ көтермелеу және жазалау шараларын қолдану кезінде әділдік пен объективтілік таныту;

5.7. Күнделікті қызметте:

 1. Білім беру ұйымдарына, мемлекетке және оның институттарына қоғамның сенімін сақтайды және нығайтады;
 2. Жалпы қабылданған моральдық-этикалық нормаларды сақтайды;
 3. Мемлекеттік биліктің беделін қолдауды және Қазақстан Республикасының беделін түсіруге қабілетті және жұмыста мүдделеріне қайшы келетін іс-әрекеттерге жол бермеуді, оның ішінде сыбайлас жемқорлық көріністеріне қарсы тұруды, мектеп қызметкерлері үшін заңнамада белгіленген тыйым салулар мен шектеулерді қатаң сақтауды қамтамасыз етеді;
 4. Лауазымдық өкілеттіктерді және оларға негізделген беделін жеке, топтық және өзге де қызметтік емес мүдделерге пайдалануға әкеп соғуы мүмкін іс-әрекеттер жасауға жол берілмейді;
 5. Өздеріне мәлім болған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жағдайлары туралы басшылықтың және (немесе) Құқық қорғау органдарының назарына дереу жеткізеді;
 6. Қызметтік міндеттерін атқару кезінде жеке мүдделілігі туралы, сыбайлас жемқорлық пен  сыйлықтар алу туралы тікелей басшының назарына жеткізіледі;
 7. Өзара қарым-қатынастардың белгіленген тәртібін бұзатын, олардың әділ қызметтік шешім қабылдауына ықпал етуі мүмкін заңсыз өтініштері бар әріптестеріне және басшыларға жүгінуден тартынады;
 8. Қызметтік өкілеттігін атқару кезінде сыйлықтар қабылдамайды және бермейді;
 9. Мүліктік және мүліктік емес игіліктер мен артықшылықтарды алу немесе алу мақсатында таратылуға жатпайтын қызметтік және өзге де ақпаратты пайдаланбайды;
 10. Жақын туыстық қатынаста тұрған адамдардың (ата-аналары, жұбайлары, аға-інілері, апа-сіңлілері, балалары) бағынышты адам болса , лауазымға тағайындаудан бас тартылады.
 11. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылда, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды ашуда белсенділік танытады;
 12. Өкімді орындау үшін алынған заңдылыққа күмән келтіргені  туралы тікелей басшыға жазбаша нысанда дереу хабарлайды;
 13. Құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің сақталуын қолдайды;
 14. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар мен олардың салдарларының туындау себептері мен жағдайларын жою бойынша шаралар қабылдайды;
 15. Қызметтік тәртіп пен қызметтік этиканы сақтайды;
 16. Басшылыққа қатысты лауазымдық мүмкіндіктері есебінен пайда  алуға ұмтылу көріністеріне жол бермейді;
 17. Өзінің қызметтік міндеттерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес азаматтық-құқықтық, тәртіптік, әкімшілік, қылмыстық жауапкершілікке тартылады.

6. Басшы:

 1. Өзінің мінез-құлқымен әділдік, риясыз, жеке адамның ар-намысы мен абыройына құрметпен қараудың үлгісі болып табылады;
 2. Жеке-дара басқару қызметі арқылы басшылықты жүзеге асырады және қабылданатын шешімдердің заңдылығы үшін дербес жауапты болады;
 3. Бағыныстылардан олардың лауазымдық өкілеттіктерінің шеңберінен шығатын тапсырмаларды орындауды талап етпейді;
 4. Бағынысты қызметкердің өзінің қызметтік міндеттерін орындау барысында туындаған мүдделер қақтығысын реттеу жөнінде толық шараларды уақтылы қабылдайды;
 5. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөнінде толық шаралар қабылдайды;
 6. Қол астындағылармен құмар ойындарға қатысудан бас тартады;
 7. Қызметкерлер арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыстың жағдайына және олардың сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауына жол бермеуге дербес жауапты болады..
 8. Қызметтен тыс сипаттағы мәселелерді шешу кезінде қарамағындағылардың қызметіне ықпал ету үшін қызметтік жағдайын пайдаланбау керек;
 9. Қол астындағыларды сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға мәжбүрлемеу керек;
 10. Орындалмайтын немесе олардың лауазымдық міндеттерінің шеңберінен шығатын, сондай-ақ заңнамаға қайшы келетін өкімдер бермеу керек;
 11. Қызметкерлерге қатысты негізсіз айыптаулар, дөрекілік, адамдық қадір-қасиетін кемсіту, жөнсіздік, орынсыз мінез-құлық фактілеріне жол бермеу керек;
 12. Бағынысты лауазымды адамдар арасында еңбек жүктемесінің біркелкі бөлінбеуіне жол бермеу керек;
 13. Бағынысты лауазымды адамдардың міндеттері мен қызметтік өкілеттіктерінің көлемін нақты айқындау керек;
 14. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға байланысты мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде лауазымды тұлғаларға ұсынылады:

14.1.   Мемлекеттік сатып алу үшін пайдаланылатын ақша қаражатын оңтайлы және тиімді жұмсау;

14.2.   Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, әлеуетті өнім берушілерге мемлекеттік сатып алуды өткізу рәсіміне қатысу үшін тең мүмкіндіктер беру;

14.3.   Мемлекеттік сатып алу процесінің айқындылығын қамтамасыз ету;

14.4.   Сыбайлас жемқорлық көріністеріне жол бермеу;

14.5.   Атқарушылық құжаттар бойынша орындалмаған міндеттемелері бар және Борышкерлердің бірыңғай тізіліміне енгізілген әлеуетті өнім беруші және (немесе) қосалқы мердігер (бірлескен орындаушы) ретінде қатысуға жол бермеуге міндетті.